Kumičić, Marija: Nova zagrebačka kuharica

Autor: Kumičić, Marija
Šifra: 175-20-31
Izdavač: Knjižara St. Kugli, Zagreb
Godina izdanja: 1905

Dimenzije: 16,00 x 23,00 cm.
Opseg: 344 stranice.
Uvez: tvrdi poluuvez (karton/platno); hrbat stručno popravljen.
Stanje knjige: vrlo dobro; na predlistu prisutna posveta kemijskom olovkom.

Godina izdanja: nije naznačena, prema dostupnim izvorima 1905.

Nova zagrebačka kuharica, praktični naputak za kuhanje, pečenje i ukuhavanje.

Podpuna sbirka najboljih propisa za domaćice i kuharice po Katarini Prato, Saint-Hylaire i drugima i s obzirom na narodna jela sastavila Marija Kumičić.

Četvrto izpravljeno i pomnoženo izdanje.

Sa 170 slika.

Preuzeto:


Prvo izdanje Za­gre­ba­čke ku­ha­ri­ce, vri­jed­nog djela hr­vat­ske ga­s­tro­nom­ske ba­šti­ne, sa­sta­vi­la je hr­vat­ska knji­žev­ni­ca i javna dje­lat­ni­ca Ma­ri­ja Ku­mi­čić davne 1888. go­di­ne, a knjigu je tiskala Knji­ža­ra Kugli i Deut­sch u Za­gre­bu.

Vje­ru­je­mo da ćete prema nje­zi­nim upu­ta­ma rado sp­rav­lja­ti i ku­ša­ti iza­bra­na jela sa stare za­gre­ba­čke tr­pe­ze. A bu­du­ći da sve više spo­zna­je­mo ko­li­ko je za nas da­na­šnje važna "mala po­vi­jest" sva­kod­nev­nog ži­vo­ta, na­da­mo se da ćete pri­tom osje­ti­ti i okus ono­dob­ne kul­tu­re živ­lje­nja.Pogledajte sve od autora: Kumičić, Marija
Pogledajte sve od nakladnika: Knjižara St. Kugli, Zagreb
Pogledajte sve iz područja: Škrinjica s blagom / stare i rijetke knjige - izbor / hrvatske knjige / vezane uz hrvatsku


Česta pitanja

Pogledaj sva česta pitanja

Posljednje kupljeno