Početna Knjige Humanističke znanosti povijest hrvatska Kulturno-historijski spomenici Gorskog kotara i Ogulinsko-plaščanske zavale

Škiljan, Filip: Kulturno-historijski spomenici Gorskog kotara i Ogulinsko-plaščanske zavale

Autor: Škiljan, Filip
Šifra: 386-18-40
Izdavač: Srpsko narodno vijeće, Zagreb
Godina izdanja: 2012

Dimenzije: 23,00 x 23,00 cm.
Opseg: 211 stranica + karta.
Uvez: meki, plastificirani.
Stanje knjige: odlično.

S pregledom povijesti Gorskog kotara i Ogulinsko-plaščanske zavale od prapovijesti do 1881.

Dimenzije karte: 65,00 x 87,50 cm.

Bogato ilustrirano, pretežno u bojama.

RECENZIJA DR. SC. KREŠIMIRA REGANA:

Knjiga Kuiturno-povijesni spomenici Gorskog kotara i Ogulinsko-plaščanske zavale peta je knjiga iz vrlo vrijedne serije o kulturno-povijesnim spomenicima hrvatskih povijesnih regija i pokrajina autora dr. se. Filipa Škiljana (Kulturno-historijski spomenici Korduna s pregledom povijesti Korduna od prapovijesti do 1881. godine. Zagreb 2007; Kulturno-historijski spomenici Banije s pregledom povijesti Banije od prapovijesti do 1881. godine. Zagreb 2008; Kulturno-historijski spomenici zapadne Slavonije s pregledom povijesti zapadne Slavonije od prapovijesti do 20. stoljeća. Zagreb 2010. i Kulturno-historijski spomenici Moslavine i Kalničko-bilogorskog prigorja s pregledom povijesti Moslavine i Kalničko-bilogorskog prigorja od prapovijesti do 1881. Zagreb 2011). Riječ je o vrlo vrijednome djelu u kojemu je po prvi puta sistematski i metodički obrađena kultumo-povijesna baština Gorskog kotara te Ogulinsko-plaščanske zavale kao mikroregije između današnje Like i Gorskog kotara.
Autor ovom monografijom sustavno obrađuje svjetovne i sakralne kulturne spomenike prema današnjim administrativnim jedinicima na koje je promatrano područje podijeljeno (Općina Lokve, Brod Moravice, Mrkopalj, Ravna Gora, Fužine, Skrad, Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj te gradova Ogulin, Vrbovsko, Delnice i Čabar). Uz to donosi i zanimljiv prilog, u kojem na primjeru kotareva Vrbovsko, Ogulin, Delnice i Čabar na temeljit način prikazuje epizode iz svakodnevnog života stanovnika promatranog područja između dva svjetska rata te donosi svjedočanstva o životu, ekonomskom položaju i djelatnosti Gorana u istom vremenskom razdoblju. Osim pomnog i detaljnog opisa brojnih spomenika istraživanoga područja, kao značajan doprinos posebno valja istaknuti pojmovnik i popis literature, koji će čitateljima i istraživačima svakako pomoći u boljem razumijevanju teksta i daljnjim istraživanjima.
Vrednujući rad dr. se. Filipa Škiljana zaključujem da je temeljen na brojnim izvorima i postojećoj literaturi, primjerno je strukturiran s obzirom da su tema i cilj rada jasno naznačeni te da su polazišta i metodologija istraživanja precizno određeni čime je uspostavljen vrlo jasan obrazac primijenjen u svim poglavljima, koja su podjednake sadržajne strukture i opsega. Ovim radom autor je napravio značajan istraživački pomak u poznavanju kultumo-povijesnih znamenitosti Gorskog kotara i Ogulinsko-plaščanske zavale. Sukladno tome smatram daje rad dr. se. Filipa Škiljana o kulturno-povijesnim spomenicima Gorskog kotara i Ogulinsko-plaščanske zavale i više nego dobrodošao prilog poznavanju kultumo-povijesnih znamenitosti Hrvatske s obzirom daje promatrano područje tijekom druge polovine XX. st. ostalo gotovo na margini zanimanja povjesničara, povijesničara umjetnosti, arheologa i svih drugih profila znanstvenika.
Ovo djelo Filipa Škiljana prilično je dobro zamišljeno i zaokruženo te ostavlja izvrstan ukupan dojam. U tom se smislu bez ikakove ograde svesrdno zalažem da se knjiga dr. se. Filipa Škiljana Kuiturno-povijesni spomenici Gorskog kotara i Ogulinsko-plaščanske zavale podupre maksimalnom financijskom potporom u skladu s mogućnostima, jer riječ je o važnom prilogu našoj historiografiji, u koji je autor uložio veliki trud.
dr. se. Krešimir Regan, viši znanstveni suradnik Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb


Pogledajte sve od autora: Škiljan, Filip
Pogledajte sve od nakladnika: Srpsko narodno vijeće, Zagreb
Pogledajte sve iz područja: Humanističke znanosti / povijest / hrvatska


Česta pitanja

Pogledaj sva česta pitanja

Posljednje kupljeno