Balkanski Babilon

Autor: Ramet, Sabrina P.
Šifra: 1213-17-7
Izdavač: Alinea, Zagreb
Godina izdanja: 2005

Dimenzije: 16,00 x 23,00 cm.
Opseg: 488 stranica.
Uvez: meki, plastificiran.
Stanje knjige: odlično.

Raspad Jugoslavije od Titove smrti do Miloševićeva pada.

Biblioteka Politologija.

Jedna od najboljih politologijskih studija o procesima raspada SFRJ te iznimno vrijedan doprinos istraživanjima kriza i propasti komunističkih diktatura i procesa uspostave demokratskih političkih poredaka i država. Knjigu odlikuje komparativistički pristup koji je omogućio vrstan prikaz svih uzroka raspada s naglaskom na velikosrpskoj ideologiji i destruktivnoj politici Slobodana Miloševića. Pozornosti autorice nisu promakli, ni često zanemarivani, fenomeni religije i kulture. (dr. sc. Tihomir Cipek)

Iz recenzija:
   Studija Sabrine P. Ramet vrhunsko je znanstveno djelo dokazane i svjetski ugledne politologinje, izvrsno upućene u prilike na tlu bivše SFRJ i izrazito komparativistički usmjerene, interdisciplinarno zasnovano, precizno terminološki izgrađeno i pregledno sistematizirano u izlaganju i interpretaciji građe. Za razliku od tolikih inozemnih autora koji su se oslanjali na sekundarne izvore i često diskutabilne bilo usmene, bilo tiskane prijevode, autorica Balkanskog Babilona vlada standardnim jezicima oslikovanima na novoštokavskoj osnovici, a čita i druge junoslavenske jezike, pa i to daje legitimitet njenim zapažanjima i zaključcima. Ona se kompetentno oslanja na medije i znanstveno-publicističku literaturu iz zemalja sljednica SFRJ, a poznavanje jezika daje vjerodostojnost i njenoj izravnoj komunikaciji, usmenoj i elektronskoj, sa suradnicima i poznanicima, uključivši i pripadnike društvenih elita i utjecajne protagoniste zbivanja na dotičnom području. Posebno valja istaknuti ravnopravnu uključenost analize omladinske subkulture u osamdesetima, odnosno tzv. jugoslavenske rock-scene, te pitanja ženskih prava i općenito položaja žena u društvu. Ti su segmenti zbivanja dosad bili predmet niza tematskih studija, ali Sabrina P. Ramet je prva koja ih je uznastojala prikazati u cjelovitom društvenom političkom kontekstu, u njihovu prožimanju s ostalim dubinskim socijalnim procesima i kulturnim praksama. (dr. sc. Ivo Žanić)

Iz Uvodne riječi:
   Kolaps sovjetskog i istočnoeuropskog komunizma poljuljao je sve političke i ideološke konvencije u tim zemljama. Jedna od istaknutijih posljedica tog događaja jest buđenje nacionalizma, tog tako često pogrešnog shvaćenog ideološkog mutanta čija su mnoga lica bila iskušenje za cijelu vojsku analitičara. Posebno su nacionalizmi u Istočnoj Europi od početka bili kamen spoticanja za američke promatrače. Primjer stabilnog civilnog društva, kakvo je ono u SAD-u, u kojem politička kultura asimilacije umanjuje jasnoću naslijeđene kulture, zaista ne može biti poučna za "etničke" relacije u istočnoeuropskim multinacionalnim državama. Te su države - a Jugoslavija je bila prvoklasni primjer - zapravo konglomerati povijesnih nacija, i svaka ima svoju vrstu internih podnacionalnih - ili ako hoćete etničkih - problema. Jugoslavija nije opstala pod pritiscima svojih sastavnih dijelova i ne postoji više kao država. Želimo li shvatiti uzroke, bilo bi možda dobro pogledati kakve su bile političke implikacije kulturne raznolikosti u nekadašnjoj Jugoslaviji i njezinim državama sljednicama. U vezi s tim treba naglasiti vjerodostojnost pisanja Sabrine Ramet zbog njezina razumijevanja kulturalnog konteksta nacionalnih odnosa Južnih Slavena dok istodobno mnogi njeni kolege potpuno nerealistično tumače ovu temu. (...) (Ivo Banac)Pogledajte sve od autora: Ramet, Sabrina P.
Pogledajte sve od nakladnika: Alinea, Zagreb
Pogledajte sve iz područja: Društvene znanosti / novinarstvo / politologija / diplomacija


Novosti

Česta pitanja

Pogledaj sva česta pitanja

Posljednje kupljeno